Galeria

Badania i rozwój

Badania łożysk wzdłużnych Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
Ceramiczne łożysko wzdłużne podczas badań. Lab. Politechniki Gd.
Bezsmarowe łożyska ślizgowe przeznaczone do badań doświadczalnych

Łożysko foliowe wyprodukowane dla IMP PAN w czasie badań w laboratorium PG
Badania łożysk smarowanych wodą w lab. Wydziału Mech. Politechniki Gdańskiej
Badania materiałów ślizgowych w laboratorium Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej