Referencje

ABB

Wykonanie opracowania dotyczącego stanu technicznego oraz przyczyn przedwczesnego zużycia łożysk maszyny wyciągowej kopalni KGHM Polska Miedź;
http://www.abb.com

Universal Turbomachinery Equipment

Wykonanie łożysk wzd?u?nych i poprzecznych dla szybkoobrotowych spr??arek modernizowanych przez UTE;
http://www.ute.com.pl

Flextronics

Wykonanie obliczeń sprawdzających narzędzi "Core Parts";
http://www.flextronics.com/

ZREMB Gdańsk

Wykonanie obliczeń sprawdzających i projektu wzmocnienia samojezdnej pompy do betonu;
http://www.zrembfmb.pl/

Elektrownie Szczytowo Pompowe S.A.

Modernizacja węzła łożyska nośnego hydrozespołu w EW Dychów;
Modernizacja łożysk EW Solina;
Modernizacja łożysk EW Myczkowce (łożysko smarowane wodą);
Ekspertyzy dot. stanu łożysk dla EW Żarnowiec;
Projekt modernizacji łożysk prowadzących (zastosowanie preload) w HZ-4 esp Żar
http://www.elsp.com.pl/

VOITH Siemens Hydro Power Generation

Projekt hydrostatycznego smarowania łożyska nośnego i zastosowania "preload" w łożyskach prowadzących w EW Dychów;
http://www.voith.com/

ALSTOM (Power Service)

Analiza i projekt łożyska antywibracyjnego Y dla turbiny parowej TK-50. Zastosowanie własnego patentu; Projekt łożyska antywibracyjnego dla turbiny parowej TK-230 w elektrowni Łaziska;
http://www.alstom.pl/

PKN ORLEN S.A.

Projekt i wykonanie oryginalnych łożyska antywibracyjnych dla sprężarek wirowych K-101 i K102 i przekładni zębatych typu BE; Modernizacje łożysk kompresorów wraz z regeneracją konsol.
http://www.orlen.pl/

Zakład Remontowy Energetyki ZRE Gdańsk

Modernizacje łożyskowania wałów wielu elektrowni wodnych. Wprowadzenie ekologicznych łożysk bezsmarowych i smarowanych wodą;
http://www.zregdansk.pl/

VA TECH ESCHER WYSS

Analiza właściwości filmu olejowego łożyska nośnego hydrozespołu w Afryce; Prezentacja wyników we Francji
http://www.vatech.at/

ALSTOM (Zakład turbin gazowych)

Analiza przyczyn awarii i projekt dwustopniowej przekładni pasowej dla chłodnicy tłoczni gazu w Kopalni Gazu w Starej Górze;
http://www.alstom.pl/

Zakład Elektrowni Wodnych w Jastrowie

Projekt i wykonanie sprężystego podparcia łożyska nośnego w EW Podgaje;
http://www.epzew.com.pl/

ABB Generation Vasteras

Modernizacja łożysk generatora (150MW); Opracowanie technologii samonastawych łożysk z czaszą teflonową
http://www.abb.com/

MAAG

Opracowanie łożysk antywibracyjnych przekładni szybkoobrotowych;
http://www.maag.com/

Huta Częstochowa S.A

Opracowanie zmodernizowanych łożysk klatki walcarki;
http://www.hcz.com.pl/

Polska Żegluga Bałtycka

Ekspertyzy stanu technicznego przekładni głównych promów pasażerskich;
http://www.portgdansk.pl/index.php?id=pzb&lg=pl

ITS Polska

Wykonywanie ekspertyz dotyczących awarii maszyn i wypadków dla firm ubezpieczeniowych;
http://www.sgsautomotiveservices.com

Przedsiębiorstwo Produkcji Łożysk ślizgowych

Współpraca w zakresie badania stopów łożyskowych i modernizacji konstrukcji;
http://www.ppls.com.pl/

Purac Water

Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego urządzeń w oczyszczalniach ścieków;
http://www.purac.net/introduction.html

Beloit Poland

Projekt i wykonanie łożyska walca połyskowego maszyny papierniczej;
http://www.pmpoland.pl/

PETROBALTIC SA

Opracowanie projektu naprawy platformy głowicowej PG oraz zapewnienie nadzoru nad jego wykonaniem; Projekt i dokumentacja techniczna systemu sprężania gazu na platformie wiertniczej Baltic Beta;
http://www.petrobaltic.com.pl/

Kinna

Projekt i wykonanie maszyny do klejenia materiału służącego do produkcji abażurów;
http://www.kinna.pl/

FILAR S.A

Ekspertyza dotycząca zniszczenia mieszadła oczyszczalni ścieków;
http://www.filar.pl/

Stocznia Nauta

Ekspertyza stanu technicznego łożysk silnika okretowego;
http://www.nauta.pl/

Alstom Power Switzerland

Wykonanie specjalistycznego oprogramowania do projektowania łożysk elektrowni wodnych;
http://www.alstom.ch/

Port północny

Ekspertyza stanu technicznego żurawia portowego oraz opracowanie technologii naprawy łożyska wieńcowego;
http://www.portgdansk.pl

Draco

Opracownie dokumetacji technicznej pomostu zbiorników melasy;
http://www.draco.com.pl/

ZUT Zgoda

Opracowanie koncepcji ustalenia poosiowego kopalnianej maszyny wyciągowej;

Spawmet

Opracowanie technologii montażu oraz opracowanie dokumentacji wielkogabarytowych ustrojów stalowych;
http://www.spawmet.alpha.pl/

Klimawent

Wykazanie przyczyn niezadawalającej trwałości łożysk klimatyzatorów;
http://www.klimawent.com.pl/

Wiromet SA

Projekt i wykonanie specjalistycznych łożysk ślizgowych obrabiarek
http://www.wiromet.com.pl/

MONDI Świecie SA

Ekspertyza awarii łożyska tocznego maszyny papierniczej
http://www.mondigroup.pl/

NSK Steering Europe

Zaprojektowano wykonano i wdrożono unikatowy hamulec ze sterowaniem elektronicznym wykorzystywany na stanowisku kontroli przekładni kierowniczych
http://www.nsk.com/

IMP PAN

Opracowano technologię i wykonano cztery prototypy pierwszego na świecie łożyska foliowego smarowanego wodą
http://www.imppan.gda.pl/

ZRE Katowice

Wykonanie projektu i dokumentacji wykonawczej oryginalnego łożysk ślizgowego przeznaczonego do turbin parowych dużej mocy.
http://www.zre.com.pl/

MAĆKOWY Spółdzielnia Mleczarska

Wykonanie modernizacji i generalnego remontu wirówki do twarogu.
http://www.mackowy.com.pl/

Stocznia REMONTOWA

Wykonanie ekspertyz stanu technicznego przekładni dźwigów dokowych.
http://www.remontowa.com.pl/

METRIX SA grupa APATOR

Wykonanie ekspertyz dławnic gazomierzy.
http://www.metrix.pl/

KGHM Polska Miedź

Opracowanie projektu, wykonanie i wdrożenie specjalistycznego przyrządu do pomiaru czopów o dużych średnicach. Udział w ekspertyzie dotyczącej stanu technicznego walczaków.
http://www.kghm.pl/

Politechnika Gdańska

Współpraca w zakresie wykonywania próbek i łożysk do badań. Wykonywanie specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Opracowanie specjalistycznych technologii wykonywania łożysk.
http://www.pg.gda.pl/

ENERGOBALTIC SA

Wykonanie ekspertyz dotyczących łożysk ślizgowych. Projekt wykonanie i wdrożenie zmodyfikowanych łożysk sprężarki zainstalowanej na platformie wydobywczej Baltic Beta.
http://www.energobaltic.com.pl/

Kruszywa Polskie

Wykonanie ekspertyz stanu technicznego konstrukcji stalowej wieży przesiewaczy.
http://www.kruszywapolskie.pl/

SIEMENS

Doradztwo w zakresie łożyskowania. Wykonanie szkolenia pracowników w zakresie podstaw konstrukcji maszyn.
http://www.siemens.pl/