Oryginalne rozwiązania


Programy obliczeniowe do łożysk poprzecznychZastosowanie:   Obliczenia hydrodynamicznych łożysk poprzecznych

Podczas projektowania łożysk ślizgowych wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie praktyczne, ale również najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu inżynierii łożyskowania (smarowanie hydrodynamiczne, smarownie hydrostatyczne, tribologia, inżynieria materiałowa itp.). Posiadamy liczne programy komputerowe służące do projektowania wszelkiego rodzaju ślizgowych łożysk poprzecznych. W programach tych zawarta jest aktualna wiedza teoretyczna dotycząca zjawisk generowania się filmu olejowego i wpływu filmu olejowego na układ wirnik łożyska. Wszystkie nasze programy obliczeniowe były niejednokrotnie zweryfikowane podczas wdrożeń. Najnowszy program do obliczania łożysk poprzecznych o stałych powierzchniach ślizgowych pozwala nam na symulowanie zachowania praktyczne każdego typu łożyska poprzecznego.Program ten umożliwia:
  • wyznaczanie pełnych charakterystyk statycznych i dynamicznych łożysk cylindrycznych lub wielopowierzchniowych o dowolnym ukształtowaniu poszczególnych klinów (łożysko cytrynowe, cytrynowe z przesuniętymi panwiami, łożysko Y, łożyska niesymetryczne itp.)
  • modelowanie łożysk o różnej szerokości poszczególnych klinów smarowych (np. łożysk okrętowych o węższej panwi górnej, łożyska cytrynowe z przerzutem oleju w górnej panwii)
  • modelowanie wpływu kształtu kieszeni oleju lewarowego na funkcjonowanie łożyska
  • symulowanie przekoszenia czopa w dowolnej płaszczyźnie
  • symulowanie zużycia panwi, błędów kształtu panwi, miejscowych ubytków itp.
  • wraz z programem Tama.exe pozwala na wyznaczanie pełnych charakterystyk statycznych i dynamicznych łożysk z tamami hydrodynamicznymi.
  • symulowanie zachowania łożysk hybrydowych
  • wyznaczanie wartości momentu ukosującego panew (potrzebnego do sprawdzenia dzałania samonastawnej czaszy kulistej.