Oryginalne rozwiązania


Ekologiczne łożyskowanie aparatów kierowniczych turbin wodnych



Praca realizowana dla:   Voith-Siemens Hydro, Elektrownie Szczytowo Pompowe S.A.
Zastosowanie:Elektrownia Wodna Solina
Miejsce realizacji:Politechnika Gdańska, A&O EXPERT

Opis problemu:
W związku z zaostrzaniem przepisów ochrony środowiska a szczególnie ochrony wód coraz częściej zastępuje się klasyczne łożyska smarowane olejem lub smarem plastycznym łożyskami bezsmarowymi (nie wymagającymi smarowania). Problem ekologicznego łożyskowania dotyczy szczególnie elektrowni wodnych, w których przedostanie się oleju lub smaru do wody jest niedopuszczalne. Zastępowanie łożysk klasycznych łożyskami ekologicznymi jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym. łożyska bezsmarowe lub smarowane wodą posiadają znacznie mniejszą nośność niż łożyska smarowane olejem. Ponadto w warunkach drgań o małej amplitudzie może w nich wystąpić bardzo gwałtowne zużycie.




Nowe rozwiązanie:
W wyniku prowadzonych wieloletnich prac badawczych opracowano metodykę projektowania łożysk bezsmarowych stosowanych w energetyce wodnej. łożyska tego typu stosuje się w aparatach kierowniczych, dźwigniach, pierścieniu regulacyjnym i w łożyskowaniu łopat wirników kaplana. We współpracy z Politechniką Gdańską przeprowadzono badania doświadczalne kilkunastu materiałów łożyskowych oferowanych przez czołowych światowych producentów. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych opracowano metodykę projektowania tego typu łożysk uwzględniającą specyfikę konkretnej turbiny. Metodyka ta pozwala wytypować odpowiedni materiał łożyskowy i odpowiednią geometrię panwi w zależności od rodzaju i wartości drgań występujących w konkretniej maszynie. W wyniku przeprowadzonych prac wdrożono ekologiczne (bezsmarowe) łożyskowanie aparatów kierowniczych w EW Solina.


Uzyskane korzyści:
Zastosowanie ekologicznych łożysk bezsmarowych nie wymagających smarowania olejem lub smarem plastycznym w 100% eliminuje zagrożenie zanieczyszczenia wody. Prawidłowo dobrane materiały łożysk i odpowiednio zaprojektowana goemetria pozwala na uzyskanie trwałości zbliżonej do klasycznych łożysk brązowych smarowanych smarem plastycznym. Dodatkowo zastosowanie łożysk bezsmarowych nie wymaga stosowania układów smarujących, smarowniczek itp.