Oryginalne rozwiązania


Oryginalna technologia projektowania i wytwarzania łożysk samonastawnych na czaszy kulistej ułożyskowanej w kulistym gnieździe teflonowymPraca realizowana dla:   ABB Generation Vasteras
Zastosowanie:Łożyska generatorów ABB
Miejsce realizacji:PPŁS Elbląg

Opis problemu:
W różnego rodzaju maszynach często spotyka się problem ukosowania czopa w panwi łożyskowej. Jest on najczęściej spowodowany zbyt małą sztywnością korpusu maszyny, przemieszczeniami gniazd łożyskowych na skutek nierównomiernych odkształceń termicznych, zbyt małą sztywnością fundamentów itp. Bardzo często nie można zmniejszyć wartości kąta ukosowania czopa ze względu na koszty zmiany konstrukcji korpusu lub inne uwarunkowania. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie samonastawnej panwi łożyskowej. W dzisiejszej technice powszechnie spotyka się rozwiązania łożysk ślizgowych montowanych na czaszy kulistej. Praktyka wykazuje jednak, że z powodu dużego współczynnika tarcia pomiędzy kulą panewki i kulą gniazda tego typu rozwiązania pozwalają uzyskać jedynie samonastawność montażową. Podczas pracy samonastawność w ogromnej większości przypadków nie następuje. Ukosowanie czopa powoduje również pogorszenie efektu wspomagania hydrostatycznego ze względu na "ucieczkę" oleju w stronę rozszerzającej szczeliny i spadku grubości filmu olejowego

Czop nie równoległy do panwi - Spadek ciśnienia hydrodynamicznego i przycieranie w warunkach rozbiegu i wybiegu pod obciążeniem.

Na skutek przekoszenia czopa nośność wspomagania hydrostatycznego jest znikoma (ucieczka oleju i spadek ciśnienia)


Nowe rozwiązanie:
Opracowano i wdrożono nową technologię wykonywania stalowej czaszy kulistej współpracującej z teflonową czaszą kulistą wykonaną w korpusie (lub wkładce). Ze względu na znacząco niższy współczynnik tarcia stali po teflonie uzyskano pełną samonastawność podczas pracy. Opracowana technologia pozwala na wykonywanie gniazd teflonowych pod kulę od 60 do 1000mm. W wyniku zastosowanej technologii otrzymujemy gwarantowany luz montażowy pomiędzy stalową kulą a gniazdem teflonowym z dokładnością do kilku setnych mm. Bazując na naszych unikatowych programach do obliczeń łożysk z przekoszonymi czopami jesteśmy w stanie symulować działanie samonastawności i optymalizować geometrię łożyska pod kątem uzyskania najlepszych rezultatów.

Uzyskane korzyści:
Opracowana i zweryfikowana metoda projektowania i wykonywania łożysk samonastawnych współpracujących z czaszą teflonową pozwala na całkowite wyeliminowanie efektu przycierania łożysk spowodowanego ukosowaniem czopa w panwi. Rozwiązanie może być stosowane w dotychczasowych gniazdach łożyskowych po zastosowaniu specjalnej wkładki. W porównaniu do klasycznego łożyskowania kuli stalowej w stalowym gnieździe nasze rozwiązanie gwarantuje uzyskania nie tylko samonastawności montażowej, ale również w czasie pracy.