Badania i rozwój

Wyspecjalizowany zakres działalności i doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia kilku wieloletnich programów badawczo rozwojowych sprawia, że możemy podejmować własne długofalowe prace R&D. Podejmujemy się opracowywania nowych konstrukcji i technologii do zastosowania w produkcji przemysłowej.
Nasz zespół jest twórcą ponad 20 patentów dotyczących konstrukcji, badania, wytwarzania łożysk ślizgowych i układów napędowych. Intensywnie współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczo rozwojowymi ALSTOM Power, VATECH - Austria, ALSTOM Power - Szwajcaria, ABB głównie w dziedzinie rozwoju łożysk ślizgowych i zwiększania trwałości maszyn. Oferujemy następujące kierunki badań:
  • Badania doświadczalne materiałów łożyskowych, łożysk i substancji smarowych - w kooperacji z Politechnika Gdańską i innymi najlepszymi laboratoriami w Polsce.
  • Badania oparte na symulacji komputerowej (MES) dotyczące optymalizacji parametrów konstrukcyjnych wytworu w celu minimalizacji masy, zwiększenia wytrzymałości lub trwałości.
  • Studia aktualnego stanu nauki i techniki w zakresie inżynierii łożyskowania lub innej tematyki w zakresie budowy maszyn, w tym analiza patentów (szczególnie dotyczących łożysk)
  • Opracowywanie programów obliczeniowych i nakładek do programu AutoCAD
  • Testowanie przydatności oprogramowania w projektowaniu węzłów łożyskowych różnych maszyn
  • Opracowywanie nowych technologii i procesów produkcyjnych z zakresu budowy maszyn

Zobacz więcej o naszych oryginalnych rozwiązaniach
Zobacz nasze wybrane publikacje