Obrabiarki

Łożyska wrzecion szlifierek

Szlifierki wysokiej dokładności (szczególnie szlifierki do płaszczyzn) posiadają wrzeciona ułożyskowane na łożyskach ślizgowych. Dla uzyskania dużej sztywności łożyskowania (minimalnego promieniowego przemieszczania się ściernicy pod wpływem sił skrawania) grubość filmu olejowego w tych łożyskach musi być bardzo mała. Ograniczeniem tej grubości jest temperatura w filmie olejowym i niebezpieczeństwo przerwania filmu olejowego. W dokładnych szlifierkach najczęściej stosowane są łożyska promieniowe segmentowe o cylindrycznej powierzchni ślizgowej. Regulowane położenie jednego z trzech segmentów umożliwia minimalizację luzu montażowego, do granicy wynikającej z dopuszczalnej temperatury. Segmenty tych łożysk najczęściej wykonane są z brązu lub ze stali pokrytej warstwą brązu. Skojarzenie stal brąz pozwala na pracę łożysk w wyższych temperaturach w stosunku do łożysk z warstwą ślizgową wykonaną z białego metalu. Znaczącym utrudnieniem w wykonywaniu łożysk wrzecion jest niesymetryczne podparcie w gnieździe łożyskowym (offset), duży stosunek długości do średnicy oraz wymóg wysokiej dokładności.
A&O EXPERT posiada opracowaną technologię wykonywania takich segmentów z wykorzystaniem unikatowego oprzyrządowania. Ostatnio łożyska tego typu wykonane zostały do szlifierki BUT 63 dla Zakładów WIROMET S.A
Szlifierki najwyższej dokładności najczęściej mają wrzeciona ułożyskowane na ślizgowych łożyskach stożkowych. Zawsze są dwa komplety segmentów o stożkowej powierzchni ślizgowej współpracujące z stożkowymi czopami. Dla zwiększenia sztywności filmu olejowego tych łożysk mają nie tylko konforemną powierzchnie ślizgowych segmentów do stożkowego czopa, ale dodatkowo dociskane są sprężynami w trakcie procesu szlifowania. Koszt oryginalnych łożysk tego typu jest bardzo wysoki.
A&O EXPERT wykonał zestaw segmentów takiego łożyska do szlifierki do płaszczyzn WALDRICH zamontowanej u znanego producenta szlifierek JOTES S.A. z Łodzi.
Ze względów technologicznych zmieniono nieznacznie konstrukcje segmentu i wykonano specjalny przyrząd do obróbki i kontroli wymiarowej segmentów. Po zmontowaniu segmentów w wrzecienniku stwierdzono praktycznie 100% przyleganie powierzchni ślizgowej segmentu do stożkowego czopa i poprawną pracę wrzeciona. Próba zastąpienia stożkowych łożysk ślizgowych łożyskami tocznymi (dokonana w innym zakładzie), wykazała znaczące pogorszenie jakości szlifowanej powierzchni.