Turbiny parowe

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z łożyskowaniem wirników turbin parowych i generatorów.
  • Wykonujemy ekspertyzy dotyczące stanu technicznego łożysk (również drgań czopów)
  • Modernizujemy istniejące łożyska zwiększając ich trwałość oraz poprawiając stan dynamiczny turbozespołu (zmniejszamy temperaturę, likwidujemy drgania olejowe)
  • Projektujemy i wdrażamy oryginalne w skali światowej konstrukcje łożysk poprzecznych i wzdłużnych posiadające korzystniejsze charakterystyki statyczne i dynamiczne w porównaniu do klasycznych łożysk
  • Oferujemy szkolenia dla pracowników biur projektowych i ekip montażowych, dotyczące łożyskowania wirników turbin i generatorów
  • We współpracy z wielokrotnie zweryfikowanymi wytwórcami oferujemy wykonanie gotowych łożysk ślizgowych o najwyższej jakości wybierając najkorzystniejszą ofertę dla klienta
W turbinach parowych a szczególnie w sprężarkach wirowych często użytkownicy obserwują w trakcie eksploatacji nadmierny poziom drgań względnych a czasami nawet bezwzględnych. Analiza widmowa występujących drgań pozwala na zdiagnozowanie ich przyczyny. Najczęściej jest nią niestabilny obrót czopa w panwi spowodowany wirem olejowym (oil whirl ).
W dłuższym okresie eksploatacji drgania te prowadza do zmęczeniowego uszkodzenia łożysk i konieczności odstawienia maszyny.
Oględziny łożysk podczas przeglądów pozwalają na stwierdzenie występowania niestabilnej pracy czopa w panwi nawet bez pomiarów drgań i analizy widmowej.
Niekorzystnemu, a często katastroficznemu zjawisku nie można zapobiec poprawiając wyważenie wirnika czy ustawienie linii wałów.
Posiadamy największe w kraju doświadczenie w zakresie oceny stanu technicznego istniejących łożysk i ich wpływu na dalszą eksploatację maszyny.
Wykonaliśmy kilkadziesiąt ekspertyz dotyczących stanu technicznego łożysk i czopów, w których jasno i czytelnie formułujemy wnioski dotyczące przyczyn niezadawalającej trwałości lub złego stanu dynamicznego turbozespołu.
Zależnie od wyników analizy zmieniamy geometrię dotychczasowych łożysk lub dobieramy łożyska o większych zdolnościach do tłumienia drgań niż łożyska dotychczas stosowane. Najkorzystniejsze dla konkretnego przypadku łożyska dobieramy w oparciu o wyniki obliczeń i kryterium kosztów. Najczęściej stosujemy łożyska eliptyczne (cytrynowe), eliptyczne z przesuniętymi panwiami, łożyska typu Y, łożyska typu X, łożyska z tamami hydrodynamicznymi, łożyska wielosegmentowe (tilting pad).
Oceniając przyczyny awarii łożysk i wyznaczając sposoby ich zapobiegania opieramy się o najnowsze metody symulacji komputerowej, laboratoryjne badania doświadczalne (metalograficzne i stanowiskowe) oraz naszą ponad 20-letnią wiedzę praktyczną.
Niemal wszystkie nasze ekspertyzy kończyły się wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych w geometrii łożysk, które pozwoliły znacząco zwiększyć ich trwałość i poprawić stan dynamiczny turbozespołu. Tylko w nielicznych przypadkach trzeba było zastosować łożyska o całkowicie nowej konstrukcji.
Projektujemy łożyska ślizgowe do turbin parowych i generatorów.
Nasze projekty wykonujemy w oparciu o najnowszą wiedzę teoretyczną dotyczącą powstawania filmu olejowego w łożyskach. Wykonujemy pełne symulacje komputerowe zachowania się łożysk (również drgań czopów). Wykorzystujemy do tego celu najnowsze oprogramowanie, sukcesywnie weryfikowane podczas naszych kilkunastu lat wdrożeń.
Wykonujemy pełną dokumentację techniczno ruchową projektowanych lub modernizowanych łożysk. Wdrożyliśmy już kilkadziesiąt łożysk wykonanych wg naszego projektu w turbinach od kilku do 250MW.
Optymalizujemy ilość i położenie kieszeni układu lewarowego w celu zwiększenia jego efektywności.
W szczególnie trudnych przypadkach oferujemy zastosowanie nowych rozwiązań łożysk o większej nośności i lepszej charakterystyce dynamicznej w porównaniu do klasycznych łożysk cytrynowych. Prowadzimy ciągłe badania rozwojowe zmierzające do poprawy charakterystyk łożysk. Oferujemy oryginalne rozwiązania dotyczące samonastawności łożysk podczas pracy i niwelowanie efektu przycierania na skutek ukosowania wału względem panewki. Jesteśmy twórcami wielu patentów dotyczących konstrukcji i technologii wykonywania łożysk.