Kontakt

A&O EXPERT

ul. Jelitkowski Dwór 1C/6
80-365 Gdańsk
Tel. (+48) 606 953 167

Regon: 192107980
NIP: 584-130-78-34
Nr konta: ING Bank Śląski S.A. o/Gdańsk
38 1050 1764 1000 0022 3947 5813

Kierownicy projektów


Olgierd Olszewski
kom.: +48 606 953 167
o.olszewski@onet.pl

Artur Olszewski
kom.: +48 602 781 404
aolszews@pg.edu.pl

Michał Wasilczuk
mwasilcz@pg.edu.pl