O firmie

30 lat doświadczenia


Założycielem i właścicielem A&O EXPERT jest Olgierd Olszewski, specjalista z zakresu inżynierii łożyskowania, wieloletni kierownik Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, promotor 8 prac doktorskich z zakresu tribologii i łożyskowania, biegły sądowy, wieloletni rzeczoznawca SIMP w specjalności "napędy".

Firma A&O EXPERT działa formalnie, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2000 roku (początkowo pod nazwą G&S EXPERT) jednak jej korzenie sięgają lat osiemdziesiątych, kiedy to zespół pod kierunkiem doc. dr inż. Olgierda Olszewskiego zaczął rozwijać prace badawczo-wdrożeniowe w zakresie inżynierii łożyskowania. Prace te prowadzone były głównie pod szyldem Politechniki Gdańskiej, ale również Przedsiębiorstwa Produkcji Łożysk Ślizgowych w Elblągu czy Zakładu Remontowego Energetyki w Gdańsku.

Pod koniec lat osiemdziesiątych nasz zespół korzystając z wieloletnich doświadczeń praktycznych i wiedzy naukowej zaczął realizować coraz poważniejsze wdrożenia dla największych polskich zakładów przemysłowych (stoczni, kopalni, zakładów chemicznych itp.)

W latach 90-tych korzystając z przemian polityczno-społecznych zespół rozpoczął szeroką współpracę w dziedzinie inżynierii łożyskowania z największymi koncernami przemysłowymi. Aktualnie nasze konstrukcje łożysk są stosowane między innymi przez, ALSTOM Power, ABB Generation Vasteras (Szwecja), PKN ORLEN, VOITH Siemens hydro (Austria), VA TECH HYDRO (Austria), Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Zakłady Chemiczne ZACHEM w Bydgoszczy, Zakład Remontowy Energetyki w Gdańsku, Hutę Częstochowa i wiele innych.

Obecnie zespół współpracowników firmy A&O EXPERT liczy 18 osób (w tym wielu doktorów i dwóch profesorów), posiadających znaczące osiągnięcia w przemyśle polskim i zagranicznym

Kierownikami projektów są:
  • Olgierd Olszewski, doc. dr inż.
  • Artur Olszewski, dr inż.
  • Jacek Igor Łubiński dr inż.
  • Michał Wasilczuk, dr hab. inż., prof nadzw. P.G.

Kierownicy projektów wyróżniają się bardzo dużym doświadczeniem inżynierskim i projektowym wynikającym ze skutecznego wdrożenia do przemysłu wielu oryginalnych prac badawczych, projektowych i konstrukcyjnych.

Do każdego rozwiązywanego przez nas zadania technicznego powoływana jest grupa odpowiednich specjalistów w danej dziedzinie, także spoza głównego zespołu na stałe współpracującego z naszą firmą.

A&O EXPERT poza dużym doświadczeniem inżynierskim zespołu wyróżnia się skutecznym i szybkim rozwiązywaniem problemów technicznych dzięki wykorzystywaniu najnowszych programów obliczeniowych (w tym wielu własnych, ciągle rozbudowywanych) i ścisłej kooperacji z laboratoriami Politechniki Gdańskiej i ZRE Gdańsk.

W przypadku wdrażania nowych rozwiązań A&O EXPERT zapewnia wykonanie dokumentacji technologicznej i techniczno ruchowej projektowanych łożysk (lub innych elementów). Dzięki wieloletniej kooperacji z najlepszymi zakładami przemysłowymi w Polsce istnieje również możliwość wykonania gotowych elementów (łożysk, układów napędowych, specjalistycznych urządzeń mechanicznych itp.). Oferujemy również nadzór nad montażem i rozruchem zaprojektowanych przez nas urządzeń.

Ze względu na szeroką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne wykonujemy również ekspertyzy dotyczące awarii oraz stanu technicznego urządzeń (w tym łożysk ślizgowych). Współpracujemy w tej dziedzinie ze znanymi firmami ubezpieczeniowymi.

Zapraszamy do współpracy

doc. dr inż. Olgierd Olszewski